WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE OCHRONY MIENIA W BUDYNKACH USŁUGOWO-HANDLOWYCH PRZY UL. SZPITALNEJ 8 I DWORCOWEJ 38a W KNUROWIE

» Notice description

WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE OCHRONY MIENIA W BUDYNKACH USŁUGOWO-HANDLOWYCH PRZY UL. SZPITALNEJ 8 I DWORCOWEJ 38a W KNUROWIE.
Budynki objęte zamówieniem: Szpitalna 8 i Dworcowa 38a w Knurowie.
Szczegółowe zakresy czynności na posterunkach określają regulaminy stanowiące
załączniki nr 3 i 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Floriana 4
Knurów 44-190
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Security

» Buyer data

Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie
ul. Floriana 4
Knurów 44-190
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in