DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY LUBASZ W OKRESIE OD 04 STYCZNA 2021 DO 31 GRUDNIA 2021

» Notice description

Świadczenie usług polegających na dowozie i odwozie uczniów do szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Lubasz w okresie od 04 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 według harmonogramu dowozów i odwozów szkolnych. Usługa świadczona będzie w dni nauki szkolnej przy udziale trzech autobusów na trasie:

Dowozy szkolne
Autobus nr I:
Lubasz 6.50 -Sławno (przedszkole ) 6,55 - Kamionka wieś 7,00 (przedszkole +PSP I-III) – Dulinowo 7,05 (przedszkole +PSP I-III) – Kamionka przedszkole (I-III) 7,10– Sławno (przedszkole + I-III) 7,15 – Prusinowo (I-III ) - 7,20– Jędrzejewo 7,25
Jędrzejewo osiedle 7,30 (I-VIII) – Jędrzejewo szkołą 7,35 ( IV – VIII) – Prusinowo (IV – VIII) - 7,40- Lubasz 7,50
Lubasz 7,50 – Sławno ( IV-VIII) 7,55 Lubasz ul. Nowa 8,00 – Lubasz 8,05

Autobus nr II:
Lubasz 6,50 -Bzowo 6,55 - Antoniewo ( I-III) 7,05 – Rybakówka 7,15 (PSP) Kruteczek 7,20 ( PSP) – Krucz Wybudowanie 7,25 ( PSP) – Krucz szkoła 7,30 – Antoniewo 7,35 (IV-VIII) - Bzowo 7,40 ( IV-VIII) – Goraj (klasy VIII) - Lubasz 7,55
Lubasz 7.55- Goraj 8,00 (przedszkole + I-VI) - Lubasz 8,10

Autobus nr III:
Lubasz 6,40 – Ciszkowo PSP 6.50 – Krucz Stacja 6,55 PSP – Krucz szkoła 7,00 –Goraj (klasy VII) - Lubasz 7,10
Lubasz 7,10 – Dębe wieś 7,15- Dębe osiedle 7,20 - Dębe (wiatrak) 7,22 – Lubasz 7,25
Lubasz 7,25 - Kamionka wieś (IV-VIII) 7,35, Kamionka Dulinowo (IV-VIII) 7,40 –Kamionka szkoła 7,45 (IV-VIII) - Sławno 7,50 (IV-VIII) - Lubasz 7,55
Lubasz 7,55 – Stajkowo wieś 8,00 – Stajkowo kasztany 8,02 – Miłkówko-8,05 – Miłkowo 8,10 – Lubasz 8,15


ODWOZY Poniedziałek – Czwartek


Autobus I
Lubasz 12.15 – Sławno 12,20– Jędrzejewo 12,30 – Jędrzejewo osiedle 12,50 – Prusinowo 13.00 – Sławno 13,05 - Kamionka szkoła 13,10– Kamionka Dulinowo 13,15 - Kamionka Wieś 13,20 – Sławno 13,25 – Lubasz 13,30

Lubasz 14,05 – Sławno 14.10 – Prusinowo 14,15 - Jędrzejewo 14,20 – Jędrzejewo osiedle 14,35 – Prusinowo 14.40 – Sławno 14,45 - Kamionka szkoła 14,50– Kamionka Dulinowo 14,55 - Kamionka Wieś 15,00– Lubasz 15,05

Lubasz 15,10 – Sławno 15.15 – Kamionka (szkoła) 15.20 - Kamionka Dulinowo – 15,25 – Kamionka wieś 15,30 – Sławno 15,35 - Prusinowo (przedszkole) 15.40– Jędrzejewo 15,45 – Jędrzejewo osiedle 15,50 –Prusinowo 15,55 - Lubasz 16,05

Lubasz 16,05 – Sławno 16.10 – Kamionka (szkoła) 16,15 - Kamionka Dulinowo – 16,20– Kamionka wieś 16,25 - Prusinowo 16.30– Jędrzejewo 16,35 – Jędrzejewo osiedle 16,40 -Lubasz 16,50

Autobus II
Lubasz 12,05 – Goraj 12.10 – Bzowo – 12.15 – Krucz 12,25- Krucz stacja – 12.30 – Ciszkowo 12,40 - Krucz wyb. 12,50 – Kruteczek 12,55 – Rybakówka I i II - 13,00 – Antoniewo 13,05 – Bzowo 13.10 – Lubasz 13,15.

Lubasz 13.55 – Goraj 14.00 - Bzowo 14,05 – Antoniewo 14,10 – Krucz 14.20 – Krucz stacja 14,25 – Ciszkowo 14,30 – Krucz wyb – 14,40 – Kruteczek -14,45 – Rybakówka 14.50 – Antoniewo 14.55 – Bzowo – 15,00 – Lubasz 15,15

Lubasz 15,35 – Goraj 15.40 – Ciszkowo15.45 - Krucz stacja 15.50- Krucz szkoła – 15,55 -Krucz wybudowanie 16,05- Kruteczek 16,10- Rybakówka 16,15 – Antoniewo 16,20 – Bzowo – 16,25- Lubasz 16,30


ODWOZY Piątek

Autobus I
Lubasz 12.15 – Sławno 12,20– Jędrzejewo 12,30 – Jędrzejewo osiedle 12,50 – Prusinowo 13.00 – Sławno 13,05 - Kamionka szkoła 13,10– Kamionka Dulinowo 13,15 - Kamionka Wieś 13,20 – Sławno 13,25 – Lubasz 13,30

Lubasz 14,05 – Sławno 14.10 – Prusinowo 14,15 - Jędrzejewo 14,20 – Jędrzejewo osiedle 14,35 – Prusinowo 14.40 – Sławno 14,45 - Kamionka szkoła 14,50– Kamionka Dulinowo 14,55 - Kamionka Wieś 15,00– Lubasz 15,05

Lubasz 15,10 – Sławno 15.15 – Kamionka (szkoła) 15.20 - Kamionka Dulinowo – 15,25 – Kamionka wieś 15,30 – Sławno 15,35 - Prusinowo (przedszkole) 15.40– Jędrzejewo 15,45 – Jędrzejewo osiedle 15,50 –Prusinowo 15,55 - Lubasz 16,05

Lubasz 16,05 – Sławno 16.10 – Kamionka (szkoła) 16,15 - Kamionka Dulinowo – 16,20– Kamionka wieś 16,25 - Prusinowo 16.30– Jędrzejewo 16,35 – Jędrzejewo osiedle 16,40 -Lubasz 16,50

Autobus II
Lubasz 12,05 – Goraj 12.10 – Bzowo – 12.15 – Krucz 12,25- Krucz stacja – 12.30 – Ciszkowo 12,40 - Krucz wyb. 12,50 – Kruteczek 12,55 – Rybakówka I i II - 13,00 – Antoniewo 13,05 – Bzowo 13.10 – Lubasz 13,15.
Lubasz 13.15 – Dębe 13,30 – Lubasz 13,35

Lubasz 13.55 – Goraj 14.00 - Bzowo 14,05 – Antoniewo 14,10 – Krucz 14.20 – Krucz stacja 14,25 – Ciszkowo 14,30 – Krucz wyb – 14,40 – Kruteczek -14,45 – Rybakówka 14.50 – Antoniewo 14.55 – Bzowo – 15,00 – Lubasz 15,10

Lubasz 15.10 – Dębe 15,15 – Lubasz 15,30

Lubasz 15,35 – Goraj 15.40 – Ciszkowo15.45 - Krucz stacja 15.50- Krucz szkoła – 15,55 -Krucz wybudowanie 16,05- Kruteczek 16,10- Rybakówka 16,15 – Antoniewo 16,20 – Bzowo – 16,25- Lubasz 16,30.

Określa się, że każdy z autobusów musi być zarejestrowany na minimalną liczbę osób 51 w tym liczba miejsc siedzących to minimum 39. Pojazdy muszą spełniać wszystkie wymogi techniczne związane z dowozem dzieci do szkół. W ciągu jednego dnia nauki szkolnej autobusy będą pokonywać ok. 381 km - wg harmonogramu dowozów szkolnych. Wszystkie pojazdy rozpoczynają i kończą odwozy szkolne w Lubaszu. Do kosztów dowozów nie zaliczamy dojazdów i odjazdów autobusów z miejsca stacjonowania do Lubasza. Zamawiający zastrzega, że jeśli wyniknie potrzeba wykonania z uczniami dodatkowych kursów w przerwie pomiędzy dowozem a odwozem wykonawca będzie zobowiązany zrealizować taki kurs wg stawki zaoferowanej w przedmiotowych dowozach szkolnych na okres od 04.01.2021 do 31.12.2021. Po zakończonym miesiącu - do 10 dnia miesiąca następnego wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć do zamawiającego fakturę oraz wykaz wykonanych kursów autobusów z miesiąca stanowiącego przedmiot świadczenia usług dowozu uczniów.
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras, czasu przejazdów i liczby pokonanych kilometrów w zależności od sytuacji wynikającej z planów pracy szkół.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo w przypadku długotrwałej awarii autobusu gminnego „Gimbusa” do rozszerzenia umowy o dodatkowy autobus wraz z dodatkowym kursem.
3) Zamawiający zapewnia osoby sprawujące nadzór nad bezpieczeństwem przewożonych dzieci.
4) Usługa dowozu dzieci musi być realizowana pojazdami spełniającymi wymagania określone
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016, poz. 2022 ze zm.).
5) Każdy z wskazanych do realizacji zamówienia autobus musi posiadać aktualne badanie techniczne.
6) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.12.2020 | 10:00


» Location

ul. B. Chrobrego 37
Lubasz 64-720
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Post and courier services
  • Transportation, logistics, freight forwarding and warehousing services
  • Passenger transport services

» Buyer data

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lubaszu
ul. B. Chrobrego 37
Lubasz 64-720
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in