Dostawa ręcznych elektronarzędzi, akumulatorów oraz akcesoriów elektronicznych

» Notice description

Przedmiotem Zamówienia jest Dostawa ręcznych elektronarzędzi, akumulatorów oraz akcesoriów elektronarzędzi. Przedmiot Zamówienia podzielony został na 2 Zadania.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na obydwa lub na dowolnie wybrane Zadanie, pod warunkiem, że oferta będzie obejmować wszystkie pozycje wyszczególnione w oferowanym Zadaniu.
Szczegółowy opis wykonania Przedmiotu Zamówienia zawiera Specyfikacja Techniczna wraz z załącznikiem nr 1, który określa artykuły i ilości w podziale na 2 Zadania.
Przedmiot Zamówienia zostanie wykonany zgodnie z:
1) Specyfikacją Techniczną wraz z załącznikami (zał. nr 1 do SIWP),
2) Wzorem Umowy (zał. nr 5 do SIWP).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.11.2020 | 12:00


» Location

ul. Wilczy Dół 5
Warszawa 02-798
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Cutting tools

» Buyer data

Metro Warszawskie Sp. z o.o.
ul. Wilczy Dół 5
Warszawa 02-798
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in