Miejski Dom Pomocy Społecznej

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych do Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu, z podziałem na części. Zadanie obejmuje dostawę następujących produktów: I. Różne artykuły spożywcze –18 286 kg
II. Warzywa i owoce – 60 190 kg
III. Ryby konserwowe i mrożone – 1940 kg
IV. Mięso i wędliny – 15 015 kg
V. Pieczywo – 24 200 kg.
VI. Warzywa i owoce mrożone – 6 650 kg
VII. Jaja – 40 000 szt. (2 000 kg)
VIII. Nabiał – 31 150 kg

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w szczególności rodzaj, ilość zamawianych produktów określa kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 6 do specyfikacji, dostępny na stronie www.mdps.przemysl.pl pod nazwą "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.12.2020 | 09:00


» Location

Ul. Gen. J. Wysockiego 99
Przemyśl 37-700
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

 • Alcohol and tobacco products
 • Ready meals and special nutritional products
 • Mushrooms
 • Coffee, tea, infusions
 • Meat, poultry, fish and seafood
 • Dairy products
 • Beverages
 • Bread
 • Starch products
 • Animal feed
 • Processed fruit and vegetable products
 • Fat dairy products
 • Seasoning and dressing
 • Sweets and snacks

» Buyer data

Miejski Dom Pomocy Społecznej
Ul. Gen. J. Wysockiego 99
Przemyśl 37-700
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in