Świadczenie usługi sprzątania

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usługi sprzątania w budynkach Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki oraz sprzątanie terenów zewnętrznych zgodnie z zakresem prac określonym w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do specyfikacji.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.11.2020 | 09:00


» Location

Fredry 9
Poznań 61-701
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki
Fredry 9
Poznań 61-701
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in