Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Wojaszówka, w tym jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Wojaszówka, w tym jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 7 (istotne postanowienia umowy) do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwana dalej SIWZ).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.12.2020 | 09:45


» Location

Wojaszówka 115
Wojaszówka 38-471
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Banking services

» Buyer data

Gmina Wojaszówka
Wojaszówka 115
Wojaszówka 38-471
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in