Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych na roboty budowlane do ZGKiM Ślęża na 2021 rok z podziałem na części

» Notice description

1. Dostawa materiałów wodociągowych.

1.) Kształtki elektrooporowe:
a. Kształtki do zgrzewania elektrooporowego powinny posiadać kod kreskowy oraz zatopione w korpusie druty grzewcze.
b. Piny spawne o średnicy 4,0mm.
c. Kształtki powinny posiadać system zgrzewania automatycznego SmartFuse
d. Brak grzania wstępnego we wszystkich średnicach
e. Trójniki siodłowe monolityczne z obejmą dolną skręcaną na śruby.
f. Mufy z gwintem mosiężnym z możliwością obrucenia gwintu po wykonaniu zgrzewu
g. Wszystkie kształtki elektrooporowe maja być jednego producenta.

2.) Kształtki żeliwne kołnierzowe wykonane z żeliwa sferoidalnego lub żeliwa szarego,

3.) Zasuwy gwintowane tylko z żeliwa sferoidalnego,

4.) Nawiertki przyłączeniowe typu NWZ i NCS wykonane z żeliwa sferoidalnego, powinny posiadać uszczelnienie z gumy, która pokrywa całą wewnętrzną powierzchnię przylegającą do rury.

5.) Zasuwy kołnierzowe pozycje od 482 do 490 mają być jednego producenta
a. Powłoka antykorozyjna farba proszkowa epoksydowa o grubości min. 250 μm wg PN-EN 4624:2004, DIN 30677-2:1988 . Jakość powłoki potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez firmę niezależną. Malowanie powłok antykorozyjnych metodą fluidyzacji.
b. Wymienne uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem bez konieczności demontażu pokrywy.
c. Łożysko – podkładki niskotarciowe wykonane z Tarnamidu
d. Korpus, pokrywka - żeliwo sferoidalne GJS-500-7
e. trzpień walcowany ze stali nierdzewnej
f. uszczelnienie trzpienia –oringi (minimum 4) – strefa oringowa ( strefa sucha) odseparowana od medium
g. Uszczelka przeciwpyłowa – zabezpieczająca trzpień i oringi od góry
h. klin - żeliwo sferoidalne GJS 500-7 ,całkowicie zawulkanizowany gumą EPDM
i. prosty przelot, bez przewężeń, bez gniazda
j. śruby pokrywy - stal nierdzewna, zabezpieczone masą zalewową

6.) Zasuwy kołnierzowe pozycja od 491 do 508 mają być jednego producenta
a. Zabudowa krótka: wg normy PN-EN 558 tabela 2 seria 14, F4;
b. Zabudowa długa: wg normy PN-EN 558 tabela 2 seria 15; F5
c. Owiercenie kołnierzy: wg normy PN-EN 1092-2, PN 10/16;
d. Testy : próba szczelności wodą wg PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266, próba momentu obrotowego zamykania zasuwy;
e. Korpus i pokrywa: z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powłoką ochronną z farb epoksydowych wg wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm;
f. Zasuwy muszą posiadać certyfikat GSK-RAL (certyfikat produktowy) potwierdzający przeprowadzanie badań kontrolnych jakości powłok lakierniczych,
g. Odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu;
h. Śruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej, całkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masą plastyczną na gorąco;
i. Uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zagłębiona w rowku w pokrywie;
j. Trzpień zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno, z ogranicznikiem posuwu klina;
k. Trzpień odizolowany, na całej długości, od kontaktu z żeliwem pokrywy;
l. Uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowiąca główne uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniające w sekcji suchej oraz pierścień zgarniający z gumy NBR;
m. Uszczelnienie trzpienia, dla zasuw powyżej DN400, wymienne pod ciśnieniem,
n. Możliwość opcjonalnego zamontowania by-passu dla zasuw od średnicy DN500;
o. Przelot zasuwy: pełen, równy średnicy nominalnej i bez zawężeń;
p. Klin wykonany z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie, powłoką z gumy EPDM o min. grubości 1,5 mm;
q. Prowadnice klina wewnętrznie wzmocnione wkładką z odpornego na ścieranie tworzywa sztucznego zawulkanizowane, współpracujące z rowkami w korpusie;
r. Nakrętka klina: z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości, na stałe połączona z klinem,
s. Przelot przez komorę klina: cylindryczny na całej długości i nie zawężony na końcu;
t. Certyfikat GSK RAL na zabezpieczenie antykorozyjne lub inny równoważny dokument ,wydany przez niezależną jednostkę badawczo-certyfikującą

7.) Obudowy do zasuw tego samego producenta, co zasuwy z pozycji 491-508

8.) Obudowy do nawiertek i nawiertki w ramach jednego producenta

9.) Hydranty nadziemne i podziemne poz. od 19 - 21 oraz 25-26 maja być jednego producenta
a. Połączenia kołnierzowe i owiercenie wg PN-EN 1092-2:1999 , ciśnienie PN16,
b. Hydrant DN80 posiada dwie nasady boczne typ B na węże 75 wg PN-M-51038:1991
c. Głębokość zabudowy RD= 1,00m / 1,25m / 1,5m zgodnie z kartą katalogową ( również dostępne inne długości hydrantów)
d. Głowa, postawa, wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7 wg PN-EN 1563:2000, (nie dopuszczamy żeliwa o niższych parametrach)
e. Kolumna – stal konstrukcyjna 1.0037 (S235JR) wg PN - 79/H-74244 – (opcjonalnie żeliwna, ocynkowana ogniowo lub ze stali nierdzewnej)
f. Specjalny biały pasek fluorescencyjny na kolumnie w górnej części hydrantu odporny na rozpuszczalniki i korozję wykonany z żywicy alkidowej z zatopionymi mikrokulkami szklanymi. Odblaskowość zgodnie z normą EN 12899-1
g. Krańcowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu,
h. Tłoczek uszczelniający (zamykający) z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7 z zawulkanizowaną powłoką elastomerową, dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną,
i. Możliwość wymiany elementów wewnętrznych przy pełnym ciśnieniu bez konieczności wykopywania hydrantu
j. Samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą odcięcia wody,
k. Trzpień wykonany ze stali nierdzewnej (2H13, AISI 420, 1.4021) z walcowanym gwintem,
l. Kostka trzpienia – mosiądz wykonany metodą kucia
m. Kształtownik – stal 1.0037 (S235JR) – 30x30x2 wg PN –EN 10219-2:2000 zabezpieczony antykorozyjnie ( opcjonalnie stal nierdzewna)
n. Uszczelnienie górnego trzpienia 2 o-ringi EPDM,
o. Ochrona antykorozyjna - farba epoksydowa/poliestrowa RAL3000 (kolor czerwony) wg PN-EN 4624:2004, DIN 30677-2:1988, odporna na promieniowanie UV
p. Oznakowanie hydrantu, wykonanie, wymagania, metody badań ,przeznaczenie wg PN-EN14384:2009, PN-EN1074-6:2009
q. Pakiet hydrantów w ramach jednego producenta
r. Certyfikat GSK RAL na zabezpieczenie antykorozyjne lub inny równoważny dokument ,wydany przez niezależną jednostkę badawczo-certyfikującą, potwierdzający wykonanie następujących badań : -badanie grubości powłoki (µm),
-test udarowy – badanie odporności powłoki na uderzenia za pomocą opadającego ciężarka,
-odporność na sieciowanie powłoki – test chemiczny za pomocą odczynnika MIBK,
-porowatość powłoki – wytrzymałość powłoki na przebicie elektryczne metodą iskrową,
-kontrola temperatury odlewu przed malowaniem (°C),
-kontrola czystości powierzchni odlewu – testowanie za pomocą taśmy,
-odporność na korozję powierzchniową – metoda odrywania katodowego (mm),
-test przyczepności powłoki (MPa),
s. Hydranty podziemne pełnożeliwne. Zabezpieczone antykorozyjnie wewnątrz i na zewnątrz farbą , o grubości min.250 µm. Przystosowane do ciśnienia 1,0/1,6 MPa.

10.) Hydranty nadziemne do instalacji wodnych z pojedynczym zamknięciem poz. 22-24 mają być jednego producenta:
a. Przyłącze hydrantu: kołnierzowe, wg PN-EN 1092-2; DN80-100;
b. Testy: próba szczelności wodą wg PN-EN 14384, wytrzymałość korpusu;
c. Certyfikat CNBOP w Józefowie;
d. Atest PZH Warszawa;
e. Hydrant powinien posiadać dwa odejścia - nasady typu Storz o średnicy DN 75 mm, wykonane ze stopu aluminium zgodnie z PN-91/M-51024 oraz PN-91/M-51038;
f. Głowica hydrantu wykonana z żeliwa sferoidalnego, epoksydowana i powleczona dodatkowo odporną na promieniowanie UV powłoką poliestrową;
g. Głowica posiada oznakowani określające: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał głowicy;
h. Głowica ma możliwość obrotu o dowolny kąt;
i. Hydrant wyposażony jest w zawór napowietrzający wykonany z mosiądzu;
j. Nadziemna część kolumny wykonana jest ze stali nierdzewnej;
k. Część podziemna wykonana z żeliwa sferoidalnego;
l. Ochronna powłoka przeciwkorozyjna: zewnętrznie i wewnętrznie - farba epoksydowa wg wymogów GSK-RAL, o min. Grubości 250 µm;
m. Konstrukcja hydrantu umożliwia wymianę wewnętrznych części hydrantu, bez demontażu hydrantu z sieci i zamykania zasuwy;
n. Połączenie kolumny nadziemnej z podziemną za pomocą śrub oraz tulei wykonanych ze stali nierdzewnej;
o. Tłok hydrantu wykonany z żeliwa sferoidalnego pokrytego elastomerem, pracujący w siedzisku tłoka przez co hydrant uszczelnia się obwodowo;
p. Siedzisko tłoka hydrantu wprasowane i wykonane z mosiądzu odpornego na odcynkowanie;
q. Trzpień hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, tłoczony;
r. Uszczelnienie trzpienia zbudowane z górnego pierścienia zabezpieczającego oraz
a. Mosiężnej tulei z o-ringami;
s. Nakrętka trzpienia wykonana z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości;
t. Rura połączeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej połączona z trzpieniem oraz z tłokiem metodą prasowania;
u. Hydrant wyposażony w automatyczne odwodnienie, działające jedynie w zamkniętej pozycji tłoka hydrantu;
v. Kolor hydrantu : czerwony.
w. Hydrant w dolnej części chroniony specjalną otuliną z tworzywa sztucznego, ułatwiającą rozsączanie wody w gruncie i zabezpieczającą przed wrastaniem korzeni do odwodnienia;

11.) Ciśnienie robocze dla materiałów, gdzie nie jest to podane przy danej pozycji na liście ma wynosić PN10

Zamawiający wymaga, aby posiadały atesty dopuszczające stosowania w kontakcie z wodą pitną
Oferowane materiały muszą być zgodne z Polską Normą, a te, do których nie ustanowiono Polskiej Normy muszą posiadać aprobatę techniczną. Dla wyrobów z zakresu inżynierii sanitarnej należy przedłożyć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie,

2. Dostawa materiałów kanalizacyjnych

Oferowane materiały muszą być zgodne z Polską Normą, a te, do których nie ustanowiono Polskiej Normy muszą posiadać aprobatę techniczną.
Dla rur PVC, PP, kształtek i armatury wymagany jest certyfikat ISO 9001 lub 9002.
Rury i kształtki PVC do kanalizacji w ramach jednego producenta.
Elementy studni kanalizacyjnych muszą stanowić komplet.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.12.2020 | 09:30


» Location

Czysta 7
Sobótka 55-050
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Cables, wires

» Buyer data

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża"
Czysta 7
Sobótka 55-050
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in