DOSTAWA WIELODETEKCYJNEGO CZYTNIKA MIKROPŁYTEK

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem wielodetekcyjnego czytnika mikropłytek - ilość 1 sztuka. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy tzn. nieużywany przed dniem dostawy, wyprodukowany w 2020 roku, kompletny, nie używany do prezentacji oraz oryginalnie zapakowany w sposób zabezpieczający przed przypadkowym uszkodzeniem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do wzoru umowy „Zestawienia parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia.” Dostarczony sprzęt musi spełnić wszystkie minimalne wymagania określone w tym załączniku. Warunki realizacji określa wzór umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.11.2020 | 10:00


» Location

ul. Rybacka 1
Szczecin 70-204
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Measuring equipment and monitoring systems

» Buyer data

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
ul. Rybacka 1
Szczecin 70-204
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in