"Modernizacja budynku biurowego zlokalizowanego przy ulicy Kwiatkowskiego nr 2 w Rzeszowie poprzez poprawę termoizolacyjności ścian zewnętrznych, modernizację instalacji wewnętrznych i poprawę funkcjonalności pomieszczeń” w systemie zaprojektuj i wykonaj.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń biurowych, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń sanitarnych i magazynowych. Wykonany remont podniesie standard użytkowy w/w pomieszczeń estetykę i funkcjonalność budynku.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
Etap 1:
1) wykonanie dokumentacji projektowej na remont wewnętrzny i zewnętrzny budynku, zaakceptowanej przez zamawiającego,
2) uzyskanie prawomocnego dokumentu zezwalającego na realizację zamówienia (jeżeli jest wymagane przepisami),
Etap 2:
1) wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonego i zatwierdzonego projektu budowlanego oraz przeprowadzenie wymaganych pomiarów robót,
2) zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia podczas realizacji całego przedsięwzięcia,
3) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu, jeżeli takie będzie wymagane.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.01.2021 | 11:00


» Location

Hanasiewicza 17B
Rzeszów 35-103
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Hanasiewicza 17B
Rzeszów 35-103
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in