Budowa budowli odcinającej na Kanale Wysokim, gm. Cedry Wielkie, pow. gdański, woj. pomorskie

» Notice description

- Wykonanie na czas budowy 2 grodzic ze stalowej ścianki szczelnej.
- Roboty ziemne wykonywane mechanicznie i ręcznie, wykopy wykonywane koparkami na podwoziu gąsienicowym.
- Stalowe ścianki szczelne stanowiące konstrukcję budowli pogrążane za pomocą wibromłota o regulowanej częstotliwości drgań.
- Umocnienie skarpy kanału Wysokiego w rejonie budowli odcinającej.
- Pogłębienie kanału Wysokiego i Kanału Piaskowego poniżej i powyżej budowli odcinającej 2x50 m +25 m.
- Wykonanie placu manewrowego i stanowiska roboczego pod agregat pompowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.12.2020 | 11:00


» Location

Żelazna 59 A
Warszawa 00-848
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Żelazna 59 A
Warszawa 00-848
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in