Zakup sprzętu niezbędnego do wdrożenia aplikacji VR na potrzeby modyfikacji programów nauczania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach na kierunkach Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, Ratownictwo Medyczne i Pielęgniarstwo oraz Bezpieczeństwo Wewnętrzne

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu niezbędnego do wdrożenia aplikacji VR oraz kamery 360 stopni wraz z oprogramowaniem na potrzeby modyfikacji programów nauczania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach na kierunkach Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, Ratownictwo Medyczne i Pielęgniarstwo oraz Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz istotne postanowienia umowy stanowią odpowiednio załączniki nr 8 i 2 do SIWZ.
Zamawiający podzielił zamówienie na 2 części (pakiety)
1) Cześć 1 Sprzęt niezbędny do wdrożenia aplikacji VR
2) Część 2 Kamera 360 stopni wraz z oprogramowaniem do samodzielnej obróbki filmów.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.11.2020 | 10:00


» Location

ul. Teofila Noniewicza 10
Suwałki 16-400
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Laboratory tools and equipment
  • Licences and software

» Buyer data

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
ul. Teofila Noniewicza 10
Suwałki 16-400
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in