ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO M.ST. WARSZAWY - DOSTAWA SPRZĘTU DO PLATFORMY CYFROWEJ MONITORINGU WIZYJNEGO M.ST. WARSZAWY

» Notice description

6.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wraz z usługami oraz oprogramowania do platformy cyfrowej 6.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1a, 1b, do SIWZ. 6.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, liczba części 2. 6.3.1. Część nr 1 DOSTAWA SERWERÓW DO PLATFORMY CYFROWEJ WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM I USŁUGAMI 6.3.2. Część nr 2 DOSTAWA DYSKÓW DO MACIERZY PLATFORMY CYFROWEJ WRAZ Z USŁUGAMI 6.4. Wizja lokalna. Wykonawcy mogą dokonać wizji lokalnej. w celu zgłoszenia wzięcia udziału w wizji lokalnej należy skontaktować się z upoważnionymi pracownikami Zamawiającego w celu ustalenia terminu jej przeprowadzenia. 6.5. Warunki realizacji zamówienia. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.11.2020 | 11:00


» Location

ul. Młynarska
Warszawa 01-170
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Network infrastructure devices

» Buyer data

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu m. st. Warszawy
ul. Młynarska
Warszawa 01-170
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in