Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Smolec, gm. Kąty Wrocławskie

» Notice description

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Smolcu gm. Kąty Wrocławskie dla potrzeb komunalnych gminy Kąty Wrocławskie. Celem inwestycji jest dostarczenie mieszkańcom gminy Kąty Wrocławskie wody w ilości i jakości odpowiadającej Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).
W zakres inwestycji wchodzi:
 Budowa Stacji Uzdatniania Wody,
 Budowa pojemnościowego odstojnika popłuczyn,
 Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz kabli elektrycznych i sterowniczych,
 Budowa drogi wewnętrznej na terenie zagospodarowania stacji uzdatniania.

Przewiduje się rozbiórkę:
 Istniejącego budynku stacji uzdatniania,
 Istniejącego odstojnika popłuczyn,
 Istniejącej studni kopanej.

Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji umożliwiającej inwestorowi uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.12.2020 | 10:00


» Location

ul. 1 Maja -
Kąty Wrocławskie 55-080
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. 1 Maja -
Kąty Wrocławskie 55-080
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in