Usługi geodezyjne

» Notice description

1. Przedmiot zamówienia Usługi geodezyjne – w podziale na 2 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (wraz z jej załącznikami), stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, w zakresie wymienionych poniżej 2 części zamówienia. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, na jaką Wykonawca może złożyć ofertę. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane przez siebie części zamówienia.
Część 1 Podział działki ewidencyjnej numer 77/10, z obrębu geodezyjnego 6-15-01,
o powierzchni 2,9860 ha, położonej przy ul. Waldorffa 5 – na dwie działki.
Część 2 Podziały geodezyjne trzech działek o numerach ewidencyjnych 4, 5 i 6, położonych w obrębie 6-03-03, przy ul. Kozielskiej 4 w Warszawie – na osiem działek.
3. Prawo opcji - Zamawiający informuje, iż w zakresie Części 1 zamówienia przewiduje możliwość skorzystania z zamówień opcjonalnych, polegających na:
Część 1 Podział działki ewidencyjnej numer 171/3, z obrębu geodezyjnego 7-12-14, o powierzchni 21,3588 ha, położonej przy ul. Księżycowej 76 – na cztery działki


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Chełmżyńska 9
Warszawa 04-247
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Building management
  • Building maintenance services
  • Cleaning services
  • Grounds maintenance
  • Purchase, sale and rental of property

» Buyer data

Agencja Mienia Wojskowego krajowy numer identyfikacyjny 1126394600805, ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa w imieniu, której działa Dyrektor Oddziału Regionalnego w Warszawie
ul. Chełmżyńska 9
Warszawa 04-247
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in