Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na rzecz Izby Administracji Skarbowej w Lublinie i wybranych jednostek podległych

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na rzecz Izby Administracji Skarbowej w Lublinie i wybranych jednostek podległych.
2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 13 części:
Część nr 1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości w Białej Podlaskiej: 1) Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej ul. Prosta 19, 21-500 Biała Podlaska, 2) Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej i Delegatura Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej ul. Celników Polskich 21, 21-500 Biała Podlaska.
Część nr 2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości w Biłgoraju: Urząd Skarbowy w Biłgoraju ul. T. Kościuszki 78, 23-400 Biłgoraj.
Część nr 3 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości w Hrubieszowie: 1) Urząd Skarbowy w Hrubieszowie ul. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK 11, 22-500 Hrubieszów, 2) Obiekt z urządzeniem RTG Gródek 22-500 Hrubieszów.
Część nr 4 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości w Janowie Lubelskim: Urząd Skarbowy w Janowie Lubelskim ul. Wojska Polskiego 32, 23-300 Janów Lubelski.
Część nr 5 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości w Krasnymstawie: Urząd Skarbowy w Krasnymstawie ul. Rzeczna 5, 22-300 Krasnystaw.
Część nr 6 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości w Kraśniku: 1) Urząd Skarbowy w Kraśniku ul. T. Kościuszki 5, 23-200 Kraśnik, 2) Urząd Skarbowy w Kraśniku ul. J. Piłsudskiego 12, 23-300 Kraśnik.
Część nr 7 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości w Lublinie: 1) Izba Administracji Skarbowej w Lublinie, Drugi Urząd Skarbowy w Lublinie ul. T. Szeligowskiego 24, 20-883 Lublin, 2) Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie ul. Sądowa 5, 20-027 Lublin, 3) Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie ul. G. Narutowicza 56, 20-016 Lublin, 4) Oddział Celny w Lublinie ul. Energetyków 20-22, 20-468 Lublin, 5) Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej ul. Diamentowa 4, 20-447 Lublin.
Część nr 8 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości w Parczewie: Urząd Skarbowy w Parczewie ul. Żabia 2a, 21-200 Parczew.
Część nr 9 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości w Puławach: Urząd Skarbowy w Puławach ul. W. Grabskiego 4, 24-100 Puławy.
Część nr 10 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości w Radzyniu Podlaskim: Urząd Skarbowy w Radzyniu Podlaskim ul. Lubelska 1, 21-300 Radzyń Podlaski.
Część nr 11 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości w Terespolu: Obiekt z urządzeniem RTG w Terespolu Błotków 33a, 21-550 Terespol.
Część nr 12 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości w Tomaszowie Lubelskim: 1) Urząd Skarbowy w Tomaszowie Lubelskim ul. Rolnicza 17, 22-600 Tomaszów Lubelski, 2) Oddział Celny w Tomaszowie Lubelskim ul. Łaszczowiecka 12, 22-600 Tomaszów Lubelski.
Część nr 13 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości w Zamościu: 1) Urząd Skarbowy w Zamościu ul. J. Kilińskiego 82, 22-400 Zamość, 2) Urząd Skarbowy w Zamościu ul. Podgroble 1, 22-400 Zamość, 3) Delegatura Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Zamościu ul. J. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość, 4) Oddział Celny w Zamościu ul. Strefowa 5, 22-400 Zamość.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do umowy - Opis przedmiotu zamówienia.
4. W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy szacunkowych ilości odpadów do odbioru, jednakże niepowodującego wzrostu wartości umowy więcej niż o 25% w stosunku do wartości określonej w § 5 ust. 1 umowy. Wartość zamówienia opcjonalnego będzie odnoszona każdorazowo do wartości z § 5 ust. 1 umowy na dzień zawarcia umowy, niezależnie od zmian i aktualizacji tej wartości w toku obowiązywania umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.11.2020 | 09:00


» Location

T. Szeligowskiego 24
Lublin 20-883
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
T. Szeligowskiego 24
Lublin 20-883
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in