Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu.

» Notice description

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 750 000 EURO.
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu (oraz Biur Obsługi Mieszkańców I, II, III) na podstawie umowy o świadczenie usług pocztowych przez operatora pocztowego uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej, na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą usługi pocztowe, świadczone w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów (po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy). W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje nadawanie przesyłek wymagających zastosowania przepisów szczególnych Kodeksu postępowania cywilnego, administracyjnego lub innych analogicznych przepisów dotyczących nadawania przesyłek ze skutkiem zachowania terminów zgodnie z przepisami postępowania cywilnego, administracyjnego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.12.2020 | 08:45


» Location

ul. Grudziądzka 159B
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Post and courier services

» Buyer data

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Grudziądzka 159B
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in