Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Nur

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu gminy Nur z nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w miejscowości Nur, ul. Czyżewska.
Przedmiot zamówienia nie obejmuje odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (także rolniczą).
Szacunkowa ilość odpadów do odebrania i zagospodarowania z terenu gminy Nur w 2021 r. - 480 Mg.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.11.2020 | 12:00


» Location

ul. Drohiczyńska 2
Nur 07-322
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Gmina Nur
ul. Drohiczyńska 2
Nur 07-322
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in