Kompleksowe utrzymanie czystości w Ośrodkach Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w 2020/2021 roku.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie czystości w Ośrodkach Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w 2020/2021 roku.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Istotnymi Postanowieniami Umowy, w tym Opisem przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla każdego zadania, stanowiącymi Załącznik nr 1 i nr 2 do SIWZ.
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pracowników wykonujących przedmiot zamówienia w trakcie realizacji zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.11.2020 | 09:00


» Location

Rozbrat 26
Warszawa 00-429
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Cleaning services

» Buyer data

Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostka Budżetowa
Rozbrat 26
Warszawa 00-429
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in