Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzeczenica

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie gminy Rzeczenica oraz z Punktu Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego przy ul. Leśnej w Rzeczenicy (dz. nr 435/8). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera rozdział 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.12.2020 | 10:00


» Location

Człuchowska 26
Rzeczenica 77-304
Województwo: brak
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Gmina Rzeczenica
Człuchowska 26
Rzeczenica 77-304
Województwo: brak
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in