Opracowanie projektu technicznego skrócenia górniczego wyciągu szybowego szybu „II” wraz z zabudową pomp zatapialnych dla SRK S.A. w Bytomiu, Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary – Mysłowice – Wesoła I” Ruch „Boże Dary”

» Notice description

Na wykonanie prac związanych z
opracowaniem projektu technicznego skrócenia górniczego wyciągu szybowego szybu „II” wraz z zabudową
pomp zatapialnych dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary – Mysłowice-Wesoła I” Ruch „Boże Dary”.
Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania: 1) Skrócenia górniczego wyciągu szybowego do poz. 416m
(poziom udostępniony) z zachowaniem parametrów dotychczasowych elementów nośnoruchowych (lina nośna,
wyrównawcza, naczynia wyciągowe i zawieszenia) i jego wyposażenia. 2) Zmian w sygnalizacji i łączności
szybowej. 3) Zmian w sterowaniu maszyny wyciągowej. 4) Zmian nastaw hamulcowych (w celu wyeliminowania
poślizgu liny nośnej). 5) Stacji nawrotu liny wyrównawczej (nowej lub przebudowy istniejącej) . 6) Zabudowy
wolnych dróg przejazdu poniżej poz. 416m (nowych lub przebudowy istniejących). 7) Wolnych dróg przejazdu w
wieży (zabudowy nowych lub pozostawienie istniejących). 8) Pomostu bezpieczeństwa i operacyjnego do
podwieszenia pomp zatapialnych poniżej poz. 416m (planowana rzędna lustra wody 24m nad poz.600m (588m).
9) Dobór pomp zatapialnych ich wyposażenia, sterowania i monitoringu wraz z rurociągami do odprowadzenia
dopływu około 0,6 m3/min. 10) Sposób montażu i demontażu ciągów pompowych (z wykorzystaniem wyciągu
szybowego lub inny). 11) Sposób przewietrzania pomostu operacyjnego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.11.2020 | 09:00


» Location

Strzelców Bytomskich 207
Bytom 41-914
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Strzelców Bytomskich 207
Bytom 41-914
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in