Dostawa obudowy serwerów kasetowych wraz z instalacją i konfiguracją dla Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej wyprodukowanej nie wcześniej niż 01.01.2020 r. obudowy serwerów kasetowych wraz z instalacją i konfiguracją dla Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, wraz z wszelkimi wymaganymi cechami opisanymi w Załączniku Nr 1 "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.11.2020 | 12:00


» Location

Ozimska 72A
Opole 45-310
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

  • Network infrastructure devices

» Buyer data

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Ozimska 72A
Opole 45-310
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in