„Dostawa żywności do Internatu Zespołu Szkół Nr 2 w Kielcach”

» Notice description

Przedmiot zamówienia, został określony w Załącznikach od Nr 1a do Nr 1i do SIWZ:
a) Zamawiający informuje, że przy dostawie będących przedmiotem zamówienia stosuje prawo opcji, oznacza to, że podane ilości są wielkościami maksymalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. Zamawiający, będzie odbierał artykuły sukcesywnie w miarę potrzeb. Natomiast gwarantowana ilość artykułów, które zostaną odebrane to 50% wartości zamówienia
b) Wszelkie użyte, nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informacje uściślającą, wiążącą dla wykonawcy. Dopuszcza się artykuły równoważne, artykuł równoważny musi spełniać walory jakościowe produktu wskazanego, w takich okolicznościach jeżeli wykonawca zaoferował produkty równoważne to jest zobowiązany udowodnić równoważność produktu zaoferowanego z tym wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia składając wraz z ofertą dowody na równoważność.
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów wymienionych w Załączniku Nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i do Internatu Zespołu Szkół Nr 2 w Kielcach.Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.11.2020 | 10:00


» Location

ul. Jagiellońska 90
Kielce 25-734
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

 • Alcohol and tobacco products
 • Ready meals and special nutritional products
 • Mushrooms
 • Coffee, tea, infusions
 • Meat, poultry, fish and seafood
 • Dairy products
 • Beverages
 • Bread
 • Starch products
 • Animal feed
 • Processed fruit and vegetable products
 • Fat dairy products
 • Seasoning and dressing
 • Sweets and snacks

» Buyer data

Zespół Szkół Nr 2
ul. Jagiellońska 90
Kielce 25-734
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in