Dostawa paliwa do pojazdów „Zakład Komunalny” Spółka z o.o. na zasadzie indywidualnego, bezgotówkowego tankowania w sieci stacji paliw wykonawcy, w tym na stacjach paliw w Opolu, w 2021 r.

» Notice description

1. Zamówienie dotyczy sukcesywnej dostawy na zasadzie tankowania bezgotówkowego paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu działów organizacyjnych „Zakład Komunalny” Sp. z o.o., tj.
a). Miejskie Składowisko Odpadów ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole
b). Administracja - Targowisko Miejskie i Strefa Płatnego Parkowania ul .Targowa 9, 45-057 Opole
c). Administracja – Cmentarze i Zieleń Miejska ul. Cmentarna 4b, 45-834 Opole
d). Centrum Wystawienniczo-Kongresowe ul. Wrocławska 158, 45-835 Opole

2. Ilość i asortyment zapotrzebowania na paliwa płynne wyszczególniono poniżej. Podane wartości są wielkościami orientacyjnymi służącymi do kalkulacji ceny ofertowej i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb zamawiającego.
Rodzaj asortymentu: Szacunkowa ilość dostarczonego paliwa ilość w litrach
a) olej napędowy ON- 8700 litrów;
b) benzyna bezołowiowa PB95- 5700 litrów

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.11.2020 | 10:30


» Location

Podmiejska 69
Opole 45-574
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

  • Liquid fuels

» Buyer data

"Zakład Komunalny"
Podmiejska 69
Opole 45-574
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in