Wykonanie ogrodzenia działki nr 2195/11 wzdłuż ul. Parkowej w Olkuszu w ramach zadania - Rewitalizacja Parku „Czarna Góra” w Olkuszu

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż ogrodzenia panelowego.
Lokalizacja planowanej inwestycji:
Dz. nr 2195/11 - ul. Parkowa w Olkuszu
W zakres prac wchodzi w szczególności:
a. Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego (w systemie jednego producenta z kompletem elementów: słupki, deska podmurówki, panel ogrodzeniowy, łączniki, fundamenty).
Panele ogrodzeniowe o wymiarach około 2500mm x 1500mm (± 100mm) 3 przetłoczenia, drut gr. 4 lub 5mm. Deska betonowa wys. 300 mm. Łączna długość ogrodzenia około 430 mb;
b. Dostawa i montaż 1 kompletnej, samonośnej, przesuwnej bramy systemowej o szerokości 6000 i wysokości ok 1800 mm dostosowanej do wysokości ogrodzenia, o napędzie ręcznym (z możliwością późniejszego wykonania mechanizmu elektrycznego);
c. Dostawa i montaż 2 furtek systemowych o szer. 1100mm (± 100mm) każda; wysokość dostosowana do wysokości ogrodzenia, wbudowany zamek;
d. Zamawiający wymaga oby wyżej opisane ogrodzenie wykonane było z drutu stalowego ocynkowanego malowanego proszkowo o średnicy co najmniej 4 mm, wymiar oczka 50x200 mm; słupki stalowe, ocynkowane malowane proszkowo wyposażone w górne nakładki z PCV chroniące przez dostępem wody; panele montowane do słupków za pomocą śrub hakowych;
e. Wykonanie robót wykończeniowych z uzupełnieniem, wyrównaniem i wyprofilowaniem gruntu w obrębie ogrodzenia;
f. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanego ogrodzenia.
Przy realizacji prac należy stosować się do zleceń i wymagań właścicieli sieci uzbrojenia podziemnego. Koszty nadzoru ze strony właścicieli sieci uzbrojenia oraz ewentualne koszty zabezpieczenia i wyłączenia sieci uzbrojenia na czas bezpiecznego wykonania prac lub zaleceń właścicieli należy ująć w cenie ofertowej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.12.2020 | 12:00


» Location

ul. Rynek 1
Olkusz 32-300
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Other construction and renovation works

» Buyer data

Miasto i Gmina Olkusz
ul. Rynek 1
Olkusz 32-300
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in