Świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej dla zwierząt z terenu Gminy Miasto Marki w 2021 roku w podziale na części. Liczba części – 2.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej dla zwierząt z terenu Gminy Miasto Marki w 2021 roku. Zamówienie zostało podzielone na dwie części - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w rozdziale VI SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.11.2020 | 10:00


» Location

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95
Marki 05-270
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Veterinary services

» Buyer data

Gmina Miasto Marki
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95
Marki 05-270
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in