Dostawa drobnych artykułów gospodarczych na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

» Notice description

4.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnych artykułów gospodarczych na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dostawa drobnych artykułów gospodarczych na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.11.2020 | 11:00


» Location

Adama Mickiewicza 15
Bydgoszcz 85-071
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Small household appliances
  • Kitchen accessories
  • Furniture
  • Other furnishings

» Buyer data

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
Adama Mickiewicza 15
Bydgoszcz 85-071
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Household appliances category published on OnePlace in last 10 days.