Wykonanie remontu dachu budynku przy ul. Młyńskiej 2d w Krotoszynie

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie remontu dachu budynku przy ul. Młyńskiej 2d w Krotoszynie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa kosztorys ślepy – załącznik nr 8 do SIWZ, na podstawie ww. dokumentów należy sporządzić kosztorys ofertowy szczegółowy i złożyć go jako załącznik do oferty oraz dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 11 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.11.2020 | 11:00


» Location

ul. Rawicka 41
Krotoszyn 63-700
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krotoszynie
ul. Rawicka 41
Krotoszyn 63-700
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in