Remont drogi nr 107717D na odcinku Romnów - Małkowice

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi nr 107717D na odcinku Romnów - Małkowice
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1.1. Wykonanie robót przygotowawczych obejmujących zabezpieczenie drzew, zdjęcie przerośniętego darnią pobocza, rozbiórka istniejącej uszkodzonej nawierzchni bitumicznej,
1.2. Oczyszczenie podłoża po rozbiórce nawierzchni bitumicznej,
1.3. Frezowanie nawierzchni bitumicznej w miejscu zniszczonych krawędzi jezdni,
1.4. Przycięcie istniejącej krawędzi jezdni w miejscu połączenia z drogami o nawierzchni bitumicznej,
1.5. Przełożenie istniejącej nawierzchni wykonanej z brukowca w miejscu zaniżeń oraz skoleinowań,
1.6. Roboty remontowe - regulacja wysokościowa istniejącego opornika kamiennego wraz z wykonaniem ław betonowych,
1.7. Regulacja istniejących studni kanalizacji sanitarnej,
1.8. Regulacja istniejących wpustów deszczowych,
1.9. Wykonanie pobocza wzmocnionego,
1.10. Wykonanie remontu masami bitumicznymi miejsc po oczyszczeniu i frezowaniu,
1.11. Wykonanie remontu podbudowy tłuczniowej w miejscu zniszczonych krawędzi jezdni,
1.12. Ułożenie warstwy ścieralnej wraz z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy,
1.13. Demontaż i ponowny montaż oznakowania pionowego,
1.14. Wykonanie dokumentacji technicznej Organizacji Ruchu Zastępczego dla potrzeb budowy wraz z wyniesieniem oznakowania na czas prowadzenia robót,
1.15. Wypełnienie przestrzeni poza regulowanym krawężnikiem betonowym ziemią wraz z obsianiem trawą,
1.16. Zorganizowanie i wykonanie niezbędnych prób, badań, odbiorów określonych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych potwierdzających właściwą jakość wykonanych robót;
1.17. Obsługę geodezyjną zadania wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.11.2020 | 11:30


» Location

ul. Rynek Ratusz 1
Kąty Wrocławskie 55-080
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Other construction and renovation works

» Buyer data

Gmina Kąty Wrocławskie
ul. Rynek Ratusz 1
Kąty Wrocławskie 55-080
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in