Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przewóz. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przewóz w ilości 65 szt. dla budynków mieszkalnych w następujących miejscowościach: Dobrochów, Przewóz, Lipna, Dobrzyń, Mielno, Piotrów, Dąbrowa Łużycka, Straszów, Sanice, Sobolice.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.12.2020 | 10:00


» Location

pl. Partyzantów
Przewóz 68-132
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Urząd Gminy w Przewozie
pl. Partyzantów
Przewóz 68-132
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in