Dostawa wyposażenia socjalno-bytowego dla Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia socjalno-bytowego na Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II realizowanego w ramach: PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA: IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, DZIAŁANIE: 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.
Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 części (pakiety). Wykaz asortymentu wraz
z jego szczegółowym opisem zawarty został w załącznikach od nr 1.1 do 1.3, które stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pakiet nr 1 Lodówki
Pakiet nr 2 Wyposażenie pozostałe
Pakiet nr 3 Meble na wymiar

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 08:45


» Location

M. Karłowicza 40
Głuchołazy 48-340
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

  • Decorative accessories
  • Furniture accessories
  • Carpets and carpeting
  • Curtains, drapes, blinds and accessories
  • Furniture
  • Industrial furniture
  • Lighting and accessories
  • Other furnishings
  • Sanitary ware

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II
M. Karłowicza 40
Głuchołazy 48-340
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in