Dostawa wyposażenia socjalno-bytowego dla Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia socjalno-bytowego na Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II realizowanego w ramach: PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA: IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, DZIAŁANIE: 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.
Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 części (pakiety). Wykaz asortymentu wraz
z jego szczegółowym opisem zawarty został w załącznikach od nr 1.1 do 1.3, które stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pakiet nr 1 Lodówki
Pakiet nr 2 Wyposażenie pozostałe
Pakiet nr 3 Meble na wymiar

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 08:45


» Location

M. Karłowicza 40
Głuchołazy 48-340
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

  • Decorative accessories
  • Furniture accessories
  • Carpets and carpeting
  • Curtains, drapes, blinds and accessories
  • Furniture
  • Industrial furniture
  • Lighting and accessories
  • Other furnishings
  • Sanitary ware

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II
M. Karłowicza 40
Głuchołazy 48-340
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Furniture and furnishings category published on OnePlace in last 10 days.