USŁUGA UBEZPIECZENIA SZPITALA POWIATOWEGO IM. PRAŁATA J. GLOWATZKIEGO W STRZELCACH OPOLSKICH

» Notice description

Zamówienie zostało podzielone na następujące części (pakiety). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na dowolną liczbę pakietów.
Przedmiotem postępowania jest:
PAKIET I
1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej
3. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia
PAKIET II
1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów
2. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia
3. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji
4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk
5. Ubezpieczenia komunikacyjne

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 12:00


» Location

Opolska 36 A
Strzelce Opolskie 47-100
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

  • Insurance

» Buyer data

Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich
Opolska 36 A
Strzelce Opolskie 47-100
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in