Dostawa artykułów elektrycznych III postępowanie

» Notice description

2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów elektrycznych. Szczegółowe wymagania w stosunku do w/w przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do SIWZ. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.11.2020 | 10:00


» Location

ul. Szpitalna 22
Sucha Beskidzka 34-200
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Lighting and accessories

» Buyer data

Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 22
Sucha Beskidzka 34-200
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in