Dostawa sonometrów

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu specjalistycznego do działań związanych z ochronąśrodowiska naturalnego na terenie województwa małopolskiego. 2. Na przedmiot zamówienia składa siędostawa sonometrów (mierników poziomu dźwięku) - w ilości 22 sztuk 3. Szczegółowe określenieprzedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 4.Zamawiający wymaga min. 12-miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt, licząc od daty dostawy, lecznie krótszej niż gwarancja producenta. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania protokołu odbiorukońcowego całości zamówienia nie stwierdzającego usterek i wad oraz braków. 5. Dostawa realizowanabędzie do Magazynu Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej KWP w Krakowie zlokalizowanegona terenie miasta Krakowa (ul. Mogilska 109,), od pon.- pt. w godz. 8:00 - 15:00. 6. Wykonawcazobowiązany będzie również do umieszczenia na dostarczanym sprzęcie, w dowolnej, trwałej formie, żeprzedmiotowa dostawa została zrealizowana przy udziale pomocy finansowej Wojewódzkiego FunduszuOchrony Środowiska. W informacji tej ma być wykorzystane pełne logo Funduszu (dostępne na stronieinternetowej Funduszu www.wfos.krakow.pl) z zachowaniem kolorystyki zgodnie z książką znaku.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 11:00


» Location

Mogilska 109
Kraków 31-571
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Measuring equipment and monitoring systems

» Buyer data

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Mogilska 109
Kraków 31-571
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in