Zakup energii elektrycznej dla Zespołu Szkól nr 1 w Goleniowie, w tym budynków dydaktycznych a takze Obiektu Rekreacyjno - Sportowego Fala w Goleniowie

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie, w tym budynków dydaktycznych a także Obiektu Rekreacyjno-Sportowego Fala w Goleniowie w okresie 24 miesięcy począwszy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. w planowanej ilości około 1 760 MWh, dla punktów poboru:
 szkoła, ul. Niepodległości 1, 72-100 Goleniów – 290 MWh
 szkoła, ul. Maszewska 6, 72-100 Goleniów – 110 MWh
 pływalnia, ul. Niepodległości 1, 72-100 Goleniów – 1300 MWh
 hala widowiskowo-sportowa ul. Niepodległości 1, 72-100 Goleniów – 60 MWh.
Opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 4 do specyfikacji oraz wzorze umowy (załącznik nr 5 do specyfikacji), stanowiących załączniki do specyfikacji.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 09:30


» Location

ul. Maszewska 6
Goleniów 72-100
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Electricity and heat

» Buyer data

Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie
ul. Maszewska 6
Goleniów 72-100
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in