Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skidziniu

» Notice description

Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, dostawy oraz montaż przewidzianych urządzeń i wyposażenia, jak również wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku oraz adaptacją budynku Szkoły Podstawowej w Skidziniu na przedszkole. Miejsce realizacji/lokalizacja: 32-625 Skidziń, Gmina Brzeszcze ul. Oświęcimska 39.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.11.2020 | 10:00


» Location

ul. Kościelna 4
Brzeszcze 32-620
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Urząd Gminy Brzeszcze
ul. Kościelna 4
Brzeszcze 32-620
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in