Wykonanie odbudowy dróg gminnych uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych

» Notice description

I. Odbudowa drogi gminnej K363883 Rola w Ochotnicy Dolnej w km 0+040 - 0+718
– zakres powodziowy.
1. Ścinanie poboczy trawnikowych.
2. Wykonanie wcinek na początku i na końcu odcinka.
3. Rozbiórka wyciętych skrawków asfaltu.
4. Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni asfaltowej 0,5kg/m2.
5. Ułożenie warstwy wyrównawczej gr. 0-6cm.
6. Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni asfaltowej 0,5kg/m2.
7. Ułożenie siatki przeciwspękaniowej.
8. Ułożenie warstwy wiążącej gr. 4cm.
9. Skropienie międzywarstwowe nawierzchni asfaltowej 0,5kg/m2.
10. Ułożenie warstwy ścieralnej gr. 4cm.
11. Ułożenie obustronnych poboczy szer. 0,5m i grubości 8cm
12. Regulacja zjazdów o różnej nawierzchni – 48m2.
II. Odbudowa drogi gminnej K363883 Rola w Ochotnicy Dolnej w km 0+040 - 0+718
- zakres pozapowodziowy - dodatkowy, związany z odbudową nawierzchni.
1. Rozebranie korytek betonowych wzdłuż jezdni i wodościeków liniowych poprzecznych.
2. Ułożenie nowego wodościeku z korytek betonowych wzdłuż jezdni.
3. Montaż rusztów metalowych.
4. Montaż wodościeków liniowych poprzecznych D400.
5. Regulacja zjazdów do posesji: brukowanych, asfaltowych i żwirowych.
Odbudowa drogi gminnej K363887 Gorcowe w Ochotnicy Dolnej w km 1+065 - 1+542.
1. Ścinanie poboczy trawnikowych.
2. Wykonanie wcinek na początku i na końcu odcinka.
3. Rozbiórka wyciętych skrawków asfaltu.
4. Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni asfaltowej 0,5kg/m2.
5. Wypełnienie pojedynczych ubytków - dziur w jezdni gr. 6cm.
6. Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni asfaltowej 0,5kg/m2.
7. Ułożenie warstwy wiążącej gr. 4cm.
8. Skropienie międzywarstwowe nawierzchni asfaltowej 0,5kg/m2.
9. Ułożenie warstwy ścieralnej gr. 5cm.
10. Ułożenie obustronnych poboczy szer. 0,5m i grubości 8cm
11. Regulacja studzienek teleskopowych kanalizacji sanitarnej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.11.2020 | 13:00


» Location

os. Dłubacze 160
Ochotnica Dolna 34-452
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Ochotnica Dolna
os. Dłubacze 160
Ochotnica Dolna 34-452
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in