Zakup cyfrowego mobilnego aparatu RTG z ramieniem C wraz z torem wizyjnym i stołem zabiegowym oraz aparatu do termolezji przez Szpital Chorób Płuc w Orzeszu

» Notice description

Przedmiot zamówienia
1.1 Rodzaj zamówienia: dostawa
1.2 Przedmiot zamówienia: Zakup cyfrowego mobilnego aparatu RTG z ramieniem C wraz
z torem wizyjnym i stołem zabiegowym oraz aparatu do termolezji przez Szpital Chorób Płuc w Orzeszu.
1.2.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup 1 szt. cyfrowego mobilnego aparatu RTG z ramieniem C wraz z torem wizyjnym, 1 szt. stołu zabiegowego oraz 1 szt. aparatu do termolezji w asortymencie określonym szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, część 1, 2, 3.
1.2.2 Wymagane parametry techniczno-użytkowe, wymagane warunki w zakresie gwarancji, szkoleń określa Załącznik nr 1 do SIWZ część 1, 2, 3, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.
Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt dostarczyć urządzenia do siedziby Zamawiającego, dokonać instalacji, przeszkolić personel Zamawiającego w zakresie właściwej obsługi, przedłożyć w dniu dostawy karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim.
1.2.3 Okres gwarancji Wykonawca określa w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ i załączniku nr 1 do SIWZ część 1, 2, 3 (nie krócej jednak niż 24 oraz nie dłużej niż 48 miesięcy od daty protokolarnego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego).
1.2.4 Termin dostawy Wykonawca określa w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ i załączniku nr 1 do SIWZ część 1, 2, 3 (nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych i nie krócej niż 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy).
1.2.5 Zakup dofinansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 10:00


» Location

Gliwicka 20
Orzesze 43-180
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Szpital Chorób Płuc Orzesze
Gliwicka 20
Orzesze 43-180
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in