Remonty nawierzchni po usuniętych awariach wodociągowej sieci magistralnej

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót renowacyjnych nawierzchni dróg, chodników, parkingów i innych terenów po awariach wodociągowych
2. Zamówienie obejmuje roboty budowlane w zakresie cząstkowych remontów nawierzchni jezdni i chodników po wykonaniu wcześniejszych prac naprawczych na sieciach wodociągowych użytkowanych przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, a obejmujących miasta i gminy: Będzin, Bytom, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Mikołów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Radzionków, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Zabrze i inne rejony, w których przebiega sieć wodociągowa Spółki.
3. Z uwagi na charakter robót (awaryjne naprawy dróg i chodników), zakres robót będzie ustalany bezpośrednio przed przystąpieniem do ich wykonania, lub w razie potrzeby, nawet w trakcie ich trwania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ. Przedmiar robót stanowi integralną część Opisu przedmiotu zamówienia i został zamieszczony przez Zamawiającego w odrębnym pliku na Platformie.

Szczegółowe warunki dotyczące realizacji zamówienia zawiera wzór umowy – Załącznik nr 9 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.11.2020 | 10:00


» Location

40-026 Katowice


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach
ul. Wojewódzka 19
40-026 Katowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in