Rozbudowa sprzętu typu serwer dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą 2.0 w Krakowie.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest : „Rozbudowa sprzętu typu serwer dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą 2.0 w Krakowie”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej w ogłoszeniu "specyfikacją").

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.11.2020 | 11:00


» Location

plac Wszystkich Świętych 3-4
Kraków 31-004
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Network infrastructure devices

» Buyer data

Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych
plac Wszystkich Świętych 3-4
Kraków 31-004
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in