Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

» Notice description

Część I zamówienia. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.
Część II zamówienia. Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenie Autocasco, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów.
Szczegółowy opis zawarty jest w załączniku Nr 5 do SIWZ -Program Ubezpieczenia

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.11.2020 | 10:00


» Location

Dębowa 27
Dubeninki 19-504
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Insurance

» Buyer data

Gmina Dubeninki
Dębowa 27
Dubeninki 19-504
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in