Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży budowlanej na terenie nieruchomości oraz lokali pozostających w zasobach Gminy Miejskiej Kraków zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, w podziale na 2 części.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży budowlanej na terenie nieruchomości oraz lokali pozostających w zasobach Gminy Miejskiej Kraków zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, w podziale na 2 części.

Główny kod CPV: 50.70.00.00-2 – usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
Dodatkowy kod CPV: 50.76.00.00-0 – usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności społecznej
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Opis poszczególnych części zamówienia:
Część 1 – Przychodnie, Forty
Szacunkowa wartość zamówienia 95.000,00 zł.
Część 2 – BOM -1 Rynek Kleparski 4,
Szacunkowa wartość zamówienia 110.000,00 zł.

Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.11.2020 | 09:45


» Location

Bolesława Czerwieńskiego 16
Kraków 31-319
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Zarząd Budynków Komunalnych
Bolesława Czerwieńskiego 16
Kraków 31-319
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in