„Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2020/2021”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych (ZUD) w sezonie zimowym 2020/2021. Zamówienie obejmuje zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Kamieńskiego, (gminy: Międzyzdroje, Dziwnów, Wolin, Kamień Pomorski, Świerzno i Golczewo). Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje usługi polegające na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości dróg na terenie Powiatu Kamieńskiego, z zachowaniem wyznaczonego czasu na uzyskanie określonych parametrami jakościowymi efektów działań, przy wykorzystaniu zasobów kadrowych i pojazdów Wykonawcy oraz specjalistycznych urządzeń Wykonawcy i Zamawiającego (pługi odśnieżne). Zamawiający może zlecić Wykonawcy pracę na innych drogach lub innych nieruchomościach, praca ta jest rozliczana na takich samych zasadach jak praca na drogach powiatowych.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 12:00


» Location

ul. Nowoprojektowana 1
Kamień Pomorski 72-400
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Nowoprojektowana 1
Kamień Pomorski 72-400
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in