Opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego - dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pobiedno w Gminie Bukowsko

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz
z uzyskaniem pozwolenia (zgłoszenia) na roboty budowlane oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Pobiedno w Gminie Bukowsko”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w (Załączniku
Nr 1 do SIWZ) - Wymagania i wytyczne Zamawiającego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.11.2020 | 10:00


» Location

Bukowsko 290
Bukowsko 38-505
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Gmina Bukowsko
Bukowsko 290
Bukowsko 38-505
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in