Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie – etap IIa

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie – etap II a” Inwestycja będzie realizowana na działkach nr 553/6, 553/8, obręb Święta Katarzyna, jednostka ewidencyjna Siechnice. Działka nr 553/6 stanowi własność Gminy Siechnice, a gospodarującym zasobem nieruchomości jest Burmistrz Siechnic. Natomiast działka nr 553/8 stanowi własność Powiatu Wrocławskiego, a gospodarujący zasobem nieruchomości jest Zarząd Powiatu Wrocławskiego. Planowany zakres przedmiotowego zadania na ul. Powstańców Śląskich rozpoczyna się na skrzyżowaniu wewnątrz ul. Powstańców Śląskich na wysokości dz. nr 509, a kończy na skrzyżowaniu z ulicą Główną. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie dolnośląskim, w powiecie wrocławskim w gminie Siechnice, w miejscowości Święta Katarzyna. Realizowana inwestycja obejmuje odcinek (zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu zamieszczonym w projekcie Wykonawczym Branży Drogowej załączonym do opisu przedmiotu zamówienia-załącznik 1A) od km 0-000,00 do km 0-178,89.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.11.2020 | 09:00


» Location

ul. Jana Pawła II 12
Siechnice 55-011
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Burmistrz Siechnic
ul. Jana Pawła II 12
Siechnice 55-011
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in