Zakup komputerów dla szkół podstawowych do zdalnego nauczania - przeciwdziałanie i zwalczanie wirusa COVID-19 (zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego)

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 33 komputerów przenośnych typu notebook.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszelkie dokumenty stanowiące jej załączniki Zamawiający udostępnia na stronie dedykowanej platformy zakupowej pod linkiem http://platformazakupowa.pl/pn/bialeblota

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 10:00


» Location

Szubińska 7
Białe Błota 86-005
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Gmina Białe Błota
Szubińska 7
Białe Błota 86-005
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in