Kompleksowa dostawa paliwa gazowego na potrzeby Zamku Królewskiego na Wawelu - Państwowych Zbiorów Sztuki.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne, obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu o prognozowanym wolumenie około 1 270 692 kWh.
2. Kompleksowa dostawa paliwa gazowego obejmuje sprzedaż i dystrybucję gazu ziemnego do następujących punktów poboru:
- ul. Lindego 5, 30-148 Kraków
- Zamek w Pieskowej Skale, gmina Sułoszowa
- Dwór w Stryszowie, nr 508, gmina Wadowice
3. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 10:45


» Location

Wawel 5
Kraków 31-001
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Gaseous fuels

» Buyer data

Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki
Wawel 5
Kraków 31-001
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in