Dostawa, montaż, konfiguracja infrastruktury informatycznej wraz z oprogramowaniem w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa systemu monitoringu miejskiego”

» Notice description

1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostaw, montażu oraz konfiguracji infrastruktury informatycznej wraz z oprogramowaniem w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa systemu monitoringu miejskiego” w następującym zakresie:
1) stacja robocza z monitorami - zgodna z wymogami opisanymi w OPZ i PFU,
2) serwer (2 szt.) – zgodny z wymogami opisanymi w OPZ i PFU,
3) macierz dyskowa - zgodna z wymogami opisanymi w OPZ i PFU,
4) przełącznik sieciowy - zgodny z wymogami opisanymi w OPZ i PFU,
5) komplet oprogramowania - zgodnie z wymogami opisanymi w OPZ i PFU,
6) wykonanie dokumentacji technicznej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 1A do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 08:00


» Location

Rynek 1
Ustroń 43-450
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Network infrastructure devices

» Buyer data

Miasto Ustroń
Rynek 1
Ustroń 43-450
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in