Dostawa sprzętu elektronicznego z podziałem na 3 części: część nr 1 - dostawa komputerów przenośnych wraz z systemem operacyjnym, komputerów stacjonarnych wraz z systemem operacyjnym, monitorów komputerowych, dysków twardych. część nr 2 - dostawa sprzętu elektronicznego dla potrzeb utworzenia i wyposażenia Pracowni Programisty w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku w ramach projektu pn. „Nauka z Energią IV – utworzenie Pracowni Programisty na potrzeby rozwoju zawodowego przyszłych pracowników i wsparcia procesu inwestycyjnego budowy polskiej elektrowni jądrowej ”. część nr 3 - dostawa monitorów interaktywnych i urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku.

» Notice description

1) Część nr 1 :
a) Pierwsza część zamówienia dotyczy dostawy do Starostwa Powiatowego w Pucku:
komputerów przenośnych (laptopów) wraz z systemem operacyjnym w ilości 2 szt;
komputerów stacjonarnych wraz z systemem operacyjnym w ilości 10 szt.;
monitorów komputerowych w ilości 14 szt.;
dysków twardych w ilości 6 szt.
b) Specyfikację Techniczną w/w Sprzętu z wyspecyfikowaniem wymaganych przez Zamawiającego minimalnych parametrów przedstawiono w Załączniku Nr 1A do SIWZ, Uszczegółowienie „Formularza ofertowego” dla części I zamówienia,
2) Część nr 2:
a) Druga część zamówienia dotyczy dostawy dla potrzeb utworzenia i wyposażenia Pracowni Programisty w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku w ramach projektu pn. „Nauka z Energią IV – utworzenie Pracowni Programisty na potrzeby rozwoju zawodowego przyszłych pracowników i wsparcia procesu inwestycyjnego budowy polskiej elektrowni jądrowej„:
komputerów stacjonarnych w ilości 16 szt.;
monitorów komputerowych w ilości 16 szt.;
drukarki w ilości 1 szt.;
monitora interaktywnego w ilości 1 szt.;
b) Specyfikację Techniczną w/w Sprzętu z wyspecyfikowaniem wymaganych przez Zamawiającego minimalnych parametrów przedstawiono w Załączniku Nr 1B do SIWZ, Uszczegółowienie „Formularza ofertowego” dla części II zamówienia,
3) Część nr 3:
a) Trzecia część zamówienia dotyczy dostawy do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku:
monitora interaktywnego 86” w ilości 1 szt.;
monitora interaktywnego 75” w ilości 4 szt.;
kserokopiarki w ilości 1 szt.;.
b) Specyfikację Techniczną w/w Sprzętu z wyspecyfikowaniem wymaganych przez Zamawiającego minimalnych parametrów przedstawiono w Załączniku Nr 1C do SIWZ, Uszczegółowienie „Formularza ofertowego” dla części III zamówienia,

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Orzeszkowej 5
Puck 84-100
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Powiat Puck
ul. Orzeszkowej 5
Puck 84-100
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in