Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami , etap III w miejscowości Dąbrowa Zielona

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej , grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami , etap III w miejscowości Dąbrowa Zielona
1. Zakres robót: roboty budowlane kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Dąbrowa Zielona w obrębie ulic:
a) od studni rewizyjnej w ul. Zielonej nr SK 55 do ulicy Radomszczańskiej do studni rewizyjnych nr ,SK 56 ;SK 56A ; SK 56B ;od studni SK 55 do studni SK 55A , SK 55B , SK 55C oraz od studni SK 56 do SK 57 i SK 58
b) odcinek boczny od ul. Dolnej
2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera umowa oraz projekt budowlany, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.11.2020 | 10:00


» Location

Plac Kościuszki 31
Dąbrowa Zielona 42-265
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Gmina Dąbrowa Zielona
Plac Kościuszki 31
Dąbrowa Zielona 42-265
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in