Modernizacja trasy rowerowej łączącej Miasto Ustroń z Gminą Brenna i Gminą Wisła realizowanej w ramach zadania / projektu pn. Rowerem przez Beskidy – etap 1

» Notice description

1.1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zadaniu pn. „Modernizacja trasy rowerowej łączącej Miasto Ustroń z Gminą Brenna i Gminą Wisła realizowanej w ramach zadania/ projektu pn. Rowerem przez Beskidy – etap 1 współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, poddziałanie 4.5.3. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – konkurs”.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 1a do SIWZ – Podstawowy zakres zamówienia i załącznik nr 1b do SIWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy.
Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. Projektowanie uniwersalne – oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. „Uniwersalne projektowanie” nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to potrzebne.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.11.2020 | 08:00


» Location

Rynek 1
Ustroń 43-450
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Miasto Ustroń
Rynek 1
Ustroń 43-450
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in